Training HR

Tag: general affair management

GENERAL AFFAIR MANAGEMENT – Pasti Jalan
By August 9, 2017 0 Comments Read More →

GENERAL AFFAIR MANAGEMENT – Pasti Jalan

GENERAL AFFAIR MANAGEMENT Hotel Menara Peninsula, Jakarta | Selasa-Rabu, 12 – 13 September 2017 | Rp. 3.750.000 – PASTI JALAN Hotel Menara Peninsula, Jakarta | Kamis-Jumat, 05 – 06 Oktober 2017 | Rp. 3.750.000 Hotel Menara Peninsula, Jakarta | Kamis-Jumat, 09 – 10 November 2017 | Rp. 3.750.000 Hotel Menara Peninsula, Jakarta | Kamis-Jumat, 07 […]